Filtracija vazduha

Filteri za filtraciju komprimovanog vazduha sluze za grubo i fino prečiscavanja vazduha iz kojeg odvajaju : prljavštinu, uljne ostatke, uljne pare i miris. Vrsta potrebnog filtera za komprimovani vazduh zavisi od potrebe i namene za koju se komprimovani vazduh koristi kao i kapaciteta proizvodnje vazduha.