Rezervoari za vazduh

Rezervoari za komprimovani vazduh su sudovi pod pritiskom koji sluze za skladištenje komprimovanog vazduha. U zavisnosti od snage i kapaciteta vijčanog ili klipnog kompresora se bira odgovarajući rezervoar za komprimovani vazduh.